Artikler

Artikler

Kay, Ribers og Wenzel. Posttraditionelle Parforhold. Psykologi Information 35. Årgang nr. 1 / 2007.

”Igennem mediebilledet kan vi se en tydelig forskel på hvordan parforholdets betingelser har forandret sig i takt med den overordnede samfundsudvikling. Tidligere blev samlivet baseret på et materielt fornuftsfællesskab, hvorimod det i dag etableres ud fra en følelsesmæssig gensidighed og forelskelse. Processen betegnes af den engelske sociolog Anthony Giddens (1994, 1996) som detraditionalisering. Hvor parforholdet tidligere var en grundsten i etableringen af den materielle hverdag, kan man i dag udmærket leve alene uden at lide store økonomiske eller sociale konsekvenser. En del mennesker vælger ligefrem parforholdet fra og tager del i det, der med et populært udtryk kaldes singlekulturen. At et sådant fænomen og muligheden for at leve alene er muligt giver et indblik i en verden, hvor individet i dag er i centrum og den enkeltes frihed i højsædet…”

 

Læs mere her

Kay, Ribers og Wenzel. Samarbejdet mellem kønnene. Debatoplæg. 2007.

”En stor del af kønsforskningen inden for de sidste årtier har fokuseret på (og fremhævet) kampen mellem kønnene, dikotomierne mellem de maskuline og de feminine værdier og den maskuline hegemoni over kvindekønnet, udtrykt gennem uligheder i samfundet. Det har haft sin historiske begrundelse, og været berettiget. Noget tyder på at kønsdebatten i samspil med den overordnede samfundsudviklingen, har transformeret den generelle forståelse af mænd og kvinders identiteter, til et punkt hvor ligestilling i dag er ved at etablere sig som et grundvilkår i måden som de yngre generationer organiserer deres liv og parforhold på…”

 

Læs mere her

Kay, Ribers og Wenzel. Friheden opleves i fællesskabet.

Psykologisk Set. 24. Årgang nr. 68  / 2008.
”En ny undersøgelse af mænds refleksioner over deres parforhold peger på, at mange mænd oplever frihed ikke i modsætning til, men på basis af den tryghed, som fællesskabet i det posttraditionelle parforhold tilbyder dem. Fællesskab behøver således ikke at stå i modsætning til den enkeltes frihed og muligheder i livet. Et stærkt fællesskab i parforholdet kan være en stabil base, hvorfra de to partnere kan udfolde deres individuelle livsbaner…”

 

Læs mere her

Kay. Grænsekontrol – I Danmark og i dig. Ugens artikel på www.levlykkeligt.dk uge 27. 2011.

“Bølgerne om Danmarks grænser går umiskendeligt højt i øjeblikket. Diskussionen om Danmarks  grænsekontrol har taget fat i hele det politiske cirkus og har, til Dansk Folkeparties undren, skabt furore langt ud over andedammens grumsede vandkant. Selve problematikken er jo skabt på baggrund af politiske forhandlinger – studehandler om man vil – hvor det danske parti har fået vind i sejlene på grund af deres unægtelige indflydelse på den siddende regerings politik…”

Læs artikel ved at følge dette link.

Kay. Folketingsvalg og personlig udvikling. Ugens artikel på www.levlykkeligt.dk. Uge 35. 2011.

“Vi står foran et folketingsvalg. Som altid betydningsfuldt og væsentligt. Din mulighed for at sætte et præg på den politiske dagsorden og den retning hvori Danmark skal gå. Politik og personlig udvikling er ofte ikke to størrelser der bliver talt om i samme åndedrag. Mærkværdigt kunne man mene, da det politiske system trods alt har stor indflydelse på hvordan vi lever vores fælles liv i Danmark og for vores forhold til verden…”

Læs artikel ved at følge dette link.

Kay. Sådan tænker din mand om jeres parforhold. Ugens artikel på www.levlykkeligt.dk. Uge 43. 2011.

“Den nye mand sætter parforholdet og familien højere end alt andet. Singleliv og fokus på individuel udfoldelse er passé for mænd i midten af 30’erne, viser ny undersøgelse. Tankerne om at være sammen med andre kvinder er afløst af glæden over at gå 100% ind i sit parforhold. Mændene finder deres frihed og lykke i forholdet og i familien…”

Læs artiklen ved at følge dette link.

Kay. Stilladset og slottet – skellet mellem indbildning og udvikling. Ugens artikel på www.levlykkeligt.dk uge 23. 2011.

“Den personlige udvikling kan blive et prædikat som mange tager på sig. Det er i højsædet i det postmoderne samfund at skille sig ud og være unik. Således også i den personlige udvikling…”

Læs artikel ved at følge dette link.

Kay. Fra personlig – til Vi-udvikling. Ugens artikel på www.levlykkeligt.dk uge 2. 2012.

“Så står du her. I begyndelsen af et nyt år. Udviklet og stærk. Som et lysende individ i det moderne samfunds hektiske magtkamp. Med løsninger og svar på det perfekte liv. Med opskriften på succes på ti minutter, en guideline til fremdrift i privatlivet som i arbejdslivet. Udstyret med et væld af redskaber og teorier om det lykkelige liv og om vigtigheden af fokus på dig selv og din udvikling. Med håret i den postmoderne postkasse og føler dig mere og mere uforløst. Du har svaret, men har glemt spørgsmålet…”

Læs artikel ved at følge dette link.

Kay. Plej din hule. Psykologi magasinet. Nr. 3 2012.

“Din hule. Der hvor du samler energi og mod til at tackle livet. Som oftest er det inden for hjemmets fire vægge vi bygger denne hule. Udgangspunktet for vores færd i verden. Men hvordan indretter du din hule så du kan lide at være der?…”

 

Læs mere her

Kay. Den modne kærlighed er ikke betingelsesløs. Helse magasinet. Nr. 5. 2012.

“Hullet i maven. Det store tomme rum, der gør ondt og slider
på selvværdet. Den tomhed, der måske har fulgt dig siden barnsben
og som kun kortvarigt er blevet lindret af din partners opmærksomhed.
Det tomrum kan en partner aldrig udfylde helt. Desværre…”

Læs artiklen ved at følge dette link.

Kay. Dig og din smerte. Helse magasinet. Nr. 8. 2012.

“Smerte har mange ansigter og opleves forskelligt, men fælles for os alle er, at smerte opleves før eller siden. Det er en del af livet, som ingen af os slipper for…”

Læs artiklen ved at følge dette link.

Jeg er medforfatter til en rapport, skrevet som speciale, omhandlende parforholdets status i nutidens samfund. Hvis du er interesseret kan du herunder downloade en udgave i pdf-fil.

Kay, Ribers & Wenzel. 2007. Parforhold og medier i en refleksiv modernitet. Speciale ved Institut for Psykologi og Institut for Kommunikation, Roskilde Universitetscenter.

”Dette speciale udspringer af en nysgerrighed og lyst til at udforske mænds tanker om at indgå i parforhold. Mediebilledet har i de senere år været præget af et øget fokus på parforhold, singlekultur, børneopdragelse og familieliv. Forskellige livsformer portrætteres i både faktuelle programmer, reality shows, film og tv-serier, samtidig med at samlivets status i det moderne samfund debatteres i dagspressen. Vi har søgt indsigt hos ni mænd, der allerede er bekendt med familielivets glæder og sorger, og dette speciale er først og fremmest blevet til gennem samtaler med disse mennesker…”

 

Læs mere her

Kontakt

Samtale der forandrer
v/ Kresten Kay

Klinik:
RUM
Ravnsborggade 2-4, 5 sal.
2200 København N
Tlf.: 22 43 53 62
kontakt@krestenkay.dk

CVR-nr.: 33914504

Privatlivspolitik

© Copyright krestenkay.dk 2018

Medlem af

  •  
  •   
  •