Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Således efterlever jeg foreningens etiske krav og faglige standard. Du kan se hvilke krav der stilles for optag i foreningen her.

Fra 2012 til 2016 sad jeg desuden som bestyrelsesmedlem i Dansk Psykoterapeutforening. Hvilket jeg også har gjort igen fra 2019 og forsat gør.

I Danmark er der desværre ingen beskyttelse for titlen til psykoterapeut (læs mere her). Det vil sige at enhver kan kalde sig terapeut og tage klienter. Dette er selvfølgelig uheldigt, da uvidende og uuddannede personer kan komme til at arbejde med mennesker med alvorlige problematikker, uden sikkerhed for at de ved hvad de gør.

Dansk Psykoterapeutforening arbejder for at titlen som terapeut kun kan holdes af dem der har gennemgået et langvarigt uddannelsesforløb og samtidig har en relevant grunduddannelse indenfor arbejde med mennesker. Foreningen stiller strenge krav til at medlemmerne lever op til reglerne, først og fremmest for at sikre at klienter der opsøger et medlem af Psykoterapeutforeningen er i gode hænder.

Medlemmer skal have en grunduddannelse, der er relevant for en psykoterapeut. Det vil sige, at den skal have en “mellemmenneskelig” karakter. Det vil typisk være som læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykolog, ergoterapeut eller fysioterapeut.

Oven i grunduddannelsen skal medlemmerne have en psykoterapeutisk efteruddannelse fra en almindeligt anerkendt psykoterapeutisk retning. Den psykoterapeutiske uddannelse skal vare i mindst fire år og skal mindst indeholde de vejledende kriterier, der er opstillet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet for en psykoterapeutisk efteruddannelse. På baggrund af denne vejledning, er opstået en evaluering af de psykoterapeutiske uddannelsessteder. Evalueringen varetages af Crossfields Europa og er udarbejdet i samarbejde med Dansk Psykoterapeutforening. Der er tale om en privat evaluering – ligesom den er frivillig. Alligevel er evalueringen et væsentligt værktøj i forhold til en psykoterapeutisk uddannelses kvalitetsniveau.

Udover at sikre at psykoterapeuter har en god grunduddannelse, er foreningen ligeledes med til at højne de etiske krav, således at terapeuter der ikke lever op til de etiske retningslinjer ikke længere kan være medlemmer af foreningen.

Hvis man som terapeut er optaget i Dansk Psykoterapeutforening har man ret til at kalde sig Psykoterapeut MPF (Medlem af Psykoterapeut Foreningen).