En terapisession

En typisk terapisession varer en time, og er bygget op omkring samtale mellem dig og mig. Jeg vil stille dig de spørgsmål som du måske ikke selv har tænkt på, eller ikke haft mod til at stille før. Men der er også plads til, at der ikke skal tales og bare opleves i stilhed. Derudover kan der være øvelser, gøres brug af tegninger, arbejde med tanker du har skrevet ned siden sidst, opgaver du skal løse fra den ene time til den anden, eller lignende. Så hver enkelt terapi er forskellig fra den forrige.

En terapitimes omdrejningspunkt vil være det der fylder dig lige nu; dine oplevelser og dine problematikker. Intet er for farligt eller for sårbart til at blive talt om – i respekt for dine grænser og din livssituation. Nogle gange vil jeg udfordre dine grænser, så du oplever grænserne som et positivt forsvar der kan ændres på, og ikke en statisk begrænsning af dit liv. Gennemgående for alle terapisessioner er, at jeg støtter dig i din proces.

Du forlader ikke et terapiforløb den samme som du var før. Man kan sige, at terapi er en træning i livet, og hvordan du får det ud af livet, som du har lyst til og behov for. Og træning i hvordan du håndterer livet, når det ikke giver dig alt hvad du drømmer om.

Men terapi kræver noget af dig, det kræver en indsats, og i sidste ende er det dig der må tage ansvar for dine valg og dit liv. En gang imellem er det tid til udvikling og udfordre dig selv, andre gange til ro og omsorg. Det er essensen i terapien, at finde en balance mellem ro og udvikling. En balance der sætter dig i stand til at ændre og få mere ud af dit liv udenfor terapilokalet.

Derfor er psykoterapi – Samtale der forandrer.