Hvordan vælger du den rigtige psykoterapeut?

Det er dit liv og din personlige udvikling du delvist ligger i hænderne på et andet menneske. Så vælg den psykoterapeut der er bedst for dig – med omhu.

Hvis du står midt i en krise eller har andre problemer der presser sig på, kan det være svært at vælge den rigtige terapeut. Derfor er det vigtigt at du kigger dig godt omkring og undersøger hvilke muligheder der er. Herunder kan du finde gode råd til hvad du skal være opmærksom på i valget af din kommende terapeut.

Nederst på siden kan du downloade socialministeriets folder om vejledning i at finde den rette psykoterapeut.

Spørg om psykoterapeutisk uddannelse
Desværre er psykoterapeut ikke en beskyttet titel og derfor er det vigtigt at du sikrer dig at din kommende terapeut har en grundig uddannelse i psykoterapi bag sig. Til hjælp i dette, kan du støtte dig til de godkendte uddannelser i Dansk Psykoterapeutforeningen. En terapeut uddannet fra et af de godkendte uddannelsessteder er du sikker på har en god forståelse af de grundlæggende principper i psykoterapi. Det er alligevel vigtigt at du selv mærker efter om terapeuten er god for dig, da en uddannet terapeut fra en kvalitetsgodkendt institution ikke nødvendigvis har de personlige kompetencer som en terapeutisk situation kræver. Derfor kan det også være en god ide at spørge om din kommende terapeut har andre relevante uddannelser bag sig.

Spørg om anden uddannelsesmæssig baggrund
Ved uddannelsen til psykoterapeut er praksis i højsædet. Det vil sige at en uddannet terapeut har en god forståelse af den praktiske side af den terapeutiske situation. Derfor kan det være ganske væsentligt at spørge om din kommende terapeut har anden relevant uddannelse, som sikrer at vedkommende også har en teoretisk forståelse af psykologien. Har vedkommende eksempelvis en universitetsuddannelse indenfor psykologi, en uddannelse til pædagog eller sygeplejerske. Dette er i mine øjne væsentligt, da det er med til at sikre at din kommende terapeut har forståelse og indsigt i de grundlæggende psykologiske teorier og problematikker. Og at vedkommende kan tage ansvaret for at henvise dig i den rigtige retning såfremt terapi ikke er relevant i dit tilfælde.

Dansk Psykoterapeutforening
En anden god ide er at undersøge om din kommende terapeut er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Et medlem af denne forening er man sikker på har den fornødne uddannelsesmæssige baggrund til at være psykoterapeut. Og der er krav til medlemmerne om at leve op til visse etiske regler. På Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside kan du finde en liste med psykoterapeuter der er medlemmer. Denne liste har en søgefunktion, så du kan søge på bestemte temaer og specialer. Se søgefunktion her.

Som medlem af foreningen har man ret til at kalde sig Psykoterapeut MPF. Som klient har du klagemulighed, hvis din terapeut er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

European Association for Psychotherapy
Udover at undersøge om din kommende psykoterapeut er medlem af Dansk Psykoterapeutforeningen, kan du undersøge om vedkommende er medlem af European Association for Psychotheraphy (EAP). Optagelseskravene her er lidt strengere og man skal eksempelvis underskrive Strassbourg Declaration on Psychotheraphy med retningslinier for terapi udlagt af WHO (World Health Organisation).

European Certificate for Psychotherapy
Hvis du virkelig går efter en terapeut der har den faglige teoretiske uddannelse i orden, som har gennemgået mange timers supervision, har egen erfaring med terapi og som kontinuerligt efteruddanner sig, skal du lede efter en såkaldt ECP psykoterapeut. ECP står for European Certificate of Psychotherapy og er et kvalitetsstempel som European Association for Psychotherapy er ansvarlig for. En terapeut med ECP lever op til særdeles høje krav om uddannelse, erfaring og supervision. Du kan finde en liste over ECP terapeuter her.

Følg din fornemmelse efter første session
Væsentligt er det også at du er opmærksom på hvordan du har det efter den første samtale. Føler du dig forstået og tryg? Har du lyst til at komme tilbage? Var der noget du studsede over eller som du fandt mærkeligt? I det hele taget er det en god ide at mærke efter og ikke være bange for at sige nej tak og opsøge en anden terapeut. Du kan også med fordel spørge i din vennekreds om der er nogen der har gode erfaringer med en psykoterapeut og så opsøge denne terapeut.

Aftal rammerne for terapien
Når du starter i terapi, er det vigtigt at dig og terapeuten aftaler rammerne for terapien. Dette indbefatter praktiske aspekter som pris og hvor lang tid der går mellem samtalerne. Desuden er der dybere niveauer af terapien som I skal tale igennem som eksempelvis hvad du ønsker med terapien, hvad du forventer af terapeuten og om der er noget specifikt i din situation der har indflydelse på rammerne.

Vær forsigtig med kombination af forskellige tilgange
Nogle terapeuter agerer også som alternative behandlere og arbejder samtidig med eksempelvis healing eller clairvoyance. Som udgangspunkt mener jeg at dette er en rigtig dårlig ide, da det ofte forvirrer mere end det gavner. Desuden er disse tilgange til personlig udvikling i mine øjne forskellige i fokus og kan derfor modarbejde hinanden. Som terapeut er det min opgave at hjælpe dig til at finde ud af hvilken vej du gerne vil gå – ikke fortælle dig hvad du skal gøre. Dog kan en kombination af tilgange være en hjælp i nogle tilfælde, men jeg mener at der skal være klare rammer for hvad sessionerne skal indeholde. Således er du sikret et overblik over hvad du siger ja til i terapien. Min holdning er at psykoterapi er netop dette – psykoterapi – og ikke skal sammenblandes med andre metoder.

Hvis du står midt i en krise, eller har et indre kaos der presser sig på, kan det være tillokkende at modtage hjælp fra mere alternative behandlere der opstiller hurtige løsninger og lover resultater. Eksempelvis hos en terapeut der ligeledes arbejder med clairvoyance eller healing. Her skal du dog passe på, da du netop midt i en krise kan have svært ved at se tingene i deres rette perspektiv. En veluddannet og grundig terapeut vil, i mine øjne, aldrig give dig svar på hvad vedkommende mener er bedst for dig og hvordan du skal agere i en bestemt situation (med mindre der er tale om akut og voldsomme problemer som eksempelvis truende selvmord). Tværtimod vil en god terapeut hjælpe dig til at træffe valg du selv kan stå inde for og lade sine egne holdninger og meninger være i parentes. Derfor er det i særdeleshed vigtigt i vanskelige situationer, hvor det er svært at overskue din situation, at opsøge en behandler der ikke arbejder med flere forskellige tilgange på samme tid. Hvis du senere, når dit liv er mere rolig, har lyst og mod på at opsøge alternativ behandling kan du altid gøre dette.

Socialministeriets folder om vejledning i at vælge den rette psykoterapeut
Herunder kan du downloade socialministeriets gode råd i valg af din kommende psykoterapeut.

Find den her