Evaluering af de psykoterapeutiske uddannelser

At være psykoterapeut er desværre ikke en beskyttet titel. Det betyder at der er stor forskel på hvordan psykoterapeuter er uddannet og arbejder. Derfor kan det være svært at vælge den rigtige psykoterapeut (læs mere om hvordan du vælger den rigtige psykoterapeut her). Der er dog en evaluering af de psykoterapeutiske uddannelser som man kan støtte sig til i valget af en terapeut.

Evalueringen er dannet på baggrund af kriterier opstillet af Social-, Undervisnings-, Indenrigs- og Sundheds-ministerierne. Det tværministerielle udvalg opstillede i 2004 en vejledning for hvad en uddannelse til psykoterapeut som minimum bør indeholde. Kriterierne indebærer blandt andet undervisernes erfaring og uddannelse, emner der skal undervises i, uddannelsesstedets økonomi og krav om struktur og registrering.

Denne vejledning har efterfølgende dannet baggrund for en evalueringsproces, der foregår i privat regi. Siden 2007 er det konsulentvirksomheden Reflektor der har varetaget evalueringen. Reflektor er hyret af Dansk Psykoterapeutforening til at udføre denne opgave. Fra 2021 er opgaven med evaluering af de psykoterapeutiske uddannelser overgået til Crossfields Europe.

Evalueringen skal forstås som en kvalitetssikring, hvor de evaluerede uddannelsessteder dels skal evalueres hvert 4. år og dels re-evalueres, hvis der sker større ændringer inden for de 4 år. Således er der større garanti for, at de evaluerede uddannelsessteder lever op til de krav der er opstillet. For at en uddannelse kan blive optaget i Dansk Psykoterapeutforening, skal den være evalueret af Crossfields Europe. Det er helt frivilligt om et uddannelsessted vil lade sig evaluere på baggrund af kvalitetskriterierne eller ej.

Således er der ikke tale om en statsgodkendelse, eller offentlig blåstempling. Der er altså ingen psykoterapeutuddannelser der er statsgodkendte og deraf følger – ingen psykoterapeuter der har gået på en statsanerkendt psykoterapeutuddannelse.

Men psykoterapeuter uddannet fra en de evaluerede uddannelser i Dansk Psykoterapeutforening, er man sikker på har en god grundlæggende forståelse af psykoterapien.

Du kan herunder downloade baggrund for kriterierne opstillet som vejledning for de psykoterapeutiske uddannelser:
Oplæg kvalitetskriterier psykoterapeutuddannelser