Hvem er jeg?

Alle har ret til at blive mødt ligeværdigt og med respekt for deres valg. Mit udgangspunkt er, at alle dele af et menneskes liv kan være væsentlige og give muligheder for udvikling. Et menneske der formår at møde sig selv med denne respekt, er også et menneske der har bedre mulighed for at udleve sine potentialer.

Jeg har siden 2002 beskæftiget mig med psykoterapi, både teoretisk og praktisk. Fra foråret 2006 har jeg arbejdet som privatpraktiserende psykoterapeut MPF (medlem af Dansk Psykoterapeutforening).

Jeg har desuden fokus på supervision og tilbyder individuel supervision og gruppesupervision på oplevelsesorienteret grundlag. Derudover tilbyder jeg den lydterapeutiske behandling SSP (Safe and Sound Protocol).

Uddannelsesmæssig baggrund
Jeg er uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut fra det nu hedengangne Psykoterapeutisk Institut i Jorcks Passage der lukkede i 2012.
 Uddannelsen til oplevelsesorienteret terapeut var 4-årig og beskæftigede sig med gestaltterapi, eksistentiel psykoterapi og familieterapi.

Som en forlængelse af dette forløb, har jeg bestået en 1-årig dybdegående efteruddannelse i eksistentiel psykoterapi. Derudover har jeg gennemgået en 1-årig uddannelse til supervisor og en efteruddannelse i parterapi. Yderligere har jeg gennemgået en 1-årig uddannelse i neuroaffektiv personlighedsudvikling og psykoterapi (NAP), samt en efterfølgende certificering i NAP. Desuden er jeg efteruddannet i polyvagal informed practice og EFT. Jeg er også trænet og certificeret i den lydterapeutiske tilgang Safe and Sound Protocol (SSP). Dertil kommer diverse kurser og workshops i psykoterapi. Hvis du vil se et mere fyldestgørende CV se her.

Desuden er jeg uddannet cand.mag. i psykologi fra Roskilde Universitetscenter. En uddannelse med fokus på de sociale aspekter af psykologien, samt eksistentiel filosofi.

Erfaring
Jeg har i mange år arbejdet både med individuel psykoterapi, parterapi og supervision.

Igennem årerne har jeg efterhånden oparbejdet en del erfaring og har haft mere end 15.000 individuelle samtaler med klienter.

Udover min praksis som psykoterapeut, har jeg i adskillige år arbejdet med at uddanne psykoterapeuter og har været tilknyttet flere forskellige psykoterapeutiske uddannelser som studievejleder, underviser og faglig leder.

Udover min interesse og arbejde med psykoterapi, er jeg optaget af mindfulness og Vipassana meditation i Mahasi traditionen. Jeg underviser regelmæssigt i mindfulness og meditation.

Livssyn
Jeg arbejder ud fra et eksistentielt og humanistisk livssyn. Dette syn på mennesket indbefatter blandt andet:

  • at mennesket er unikt, og har en iboende stræben imod udvikling.
  • at det enkelte individ kun kan mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og individuelle tilværelse.
  • at vi, som mennesker, hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.
  • at det er afgørende for livskvaliteten at kunne være tilstede her og nu

Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi, som er min overordnede arbejdsmetode, tager udgangspunkt i denne opfattelse af mennesket. Den oplevelsesorienterede psykoterapi koncentrerer sig om relationer og kontakten i nuet. Ved at møde dig uforbeholdent, hvor du er, med alt hvad dette indebærer af sansemæssige oplevelser, tanker, følelser og spiritualitet, åbner vi sammen op for muligheden for din personlige vækst. Og med denne, den livsudfoldelse og potentielle glæde der bor i dig.

Certificeringer

  • European Certificate of Psychotherapy (ECP).
  • World Certificate of Psychotherapy (WCPC).
  • Certificeret i Neuroaffektiv Psykoterapi.
  • Certified Clinical Telemental Health Provider. PESI.
  • Certified Clinical Anxiety Treatment Professional. PESI.
  • Certified Safe and Sound Protocol provider (SSP). Unyte.

Medlemskaber