Før I kommer

Før parterapien starter, vil jeg bede jer hver især skrive en mail til mig. I skal fortælle mig om jer selv, om parforholdet, om jeres nuværende situation og hvad I ønsker at få ud af terapien. Det er vigtigt at du og din partner skriver hver jeres mail og at I ikke læser hinandens eller taler om hvad I skal skrive.

Det I skriver skal ikke vises til hinanden, ej heller under terapiforløbet. Det er en forberedelse I skal gøre før terapien og en information om hvem I er til mig. Alt bliver selvfølgelig behandlet med største diskretion (se mere under Etik).