Om mindfulness

Mindfulness er kort sagt opmærksomhed rettet mod et enkelt aspekt af livet af gangen. Oprindeligt stammer mindfulness begrebet fra den buddhistiske meditationspraksis vipassana. I Vesten er mindfulness hevet ud af den religiøse tilgang og fokuserer mere på mindfulness som en måde at finde ro, opøve koncentrationsevnen, nedbringe stresstilstande og bedre depressive tankemønstre.

Som udgangspunkt er mindfulness meditation fokus på åndedrættet. På åndedrættets bevægelser og på hvordan maven og brystkassen hæver sig og sænker sig. Let kunne man mene, men temmelig svært at vedholde i længere tid. Ved at opøve evnen til at holde fokus, blive mere og mere klar i oplevelsen af åndedrættet og ikke mindst oparbejde en ikke-fordømmende tilgang til en selv og verden, opnås et større råderum over følelser, tanker og kropslige fornemmelser. Ved at opmærksomt at følge åndedrættet opøver du evnen til at se livet for det der er – lige her og nu – ikke det livet har været eller hvordan det måske bliver i fremtiden.

Ved at lade tanker, følelser og kropslige fornemmelser starte og slutte, formår du at lære dig selv at kende, lære hvordan netop dine tanker fungerer og hvordan du kan forholde dig til disse. Ved beslutsomt ikke at deltage i tankernes rod, opnår du handlemuligheder som ellers ikke er mulige. En frihed kunne man sige, ikke en frihed til at vælge hvad som helst, men en frihed til at forholde dig til det der sker, uden at du reagerer automatisk og på baggrund af gamle indgroede mønstre.

At være mindful er ikke noget du kan læse dig til. Ikke noget du kan opøve ved blot at læse fine tekster om mindfulness og meditation. At opøve mindfulness kræver en indsats og kræver at du igen og igen mediterer.

Inspirationen for min tilgang til mindfulness er Vipassana i Mahasi traditionen. Og jeg inddrager både Sati (mindfulness) og Metta (kærlig venlighed).

Meditation kan være et supplement til den individuelle terapi eller som et mere fokuseret forløb i en gruppe.

Jeg har mediteret i mere end 20 år og har prøvet adskillige meditationsformer. Mindfulness er for mig den tilgang der på sigt giver det bedste udbytte, da det er en selvbemyndigende meditationsform hvor virkeligheden opleves mere klart og tydeligt. I flere år har jeg undervist i mindfulness – både i grupper og individuelt.

Hvis du har spørgsmål om mindfulness er du altid velkommen til at kontakte mig her.