Sati

Sati er meditation på åndedrættets bevægelse med årvågen opmærksomhed. Med årvågen opmærksomhed menes at være opmærksom på at du er opmærksom. Med andre ord ”at huske nuet i nuet” hvilke også er betydningen af sati.

Denne del af mindfulness praksis opøver koncentrationsevnen, øger aktivitet i den del af hjernen der har med positivitet at gøre, mindsker stress, stimulerer afslapningsrespons og mange andre goder.

En utrænet opmærksomhed er som oftest ufri og automatisk. Forstået på den måde, at opmærksomheden så at sige styrer sig selv og ikke nødvendigvis reagerer på det der sker nu og her, men reagerer på fortiden eller bekymringer om fremtiden. En trænet og årvågen opmærksomhed forholder sig til her og nu, uden at lade sig forstyrre af fortiden eller fremtiden.

Ved at lade tanker, følelser og kropslige fornemmelser passere forbi opmærksomheden, uden at hænge fast i dem eller tvinge dem væk, opnår du en større frihed i forhold til disse. Når opmærksomheden er årvågen, bliver den mere fleksibel og rummelig. Dermed opnår du større handlemuligheder i forhold til det der sker lige nu.