Hvordan vælger du den rigtige supervisor?

Når du skal vælge supervisor, er det nogle aspekter det kan være godt, at være opmærksom på.

Spørg omkring
Dine kollegaer har sandsynligvis erfaringer med supervision, så spørg omkring og hør på andres erfaringer. Supervisorer arbejder på vidt forskellig måder, så det er godt at høre andres erfaring.

Spørg om tilgang
Ligesom tilfældet er med psykoterapi, er der flere forskellige retninger indenfor supervision. Derfor er det en god ide at overveje om supervisorens tilgang stemmer overens med din egen tilgang til dit arbejde.

Spørg om uddannelse
Der er mange der udbyder supervision uden at være uddannet supervisor. Det er der som sådan ikke noget galt i, men alligevel vil jeg anbefale, at gå efter en supervisor der er uddannet i supervision. Ellers kan supervisionen let gå hen blot at blive vejledning eller terapi.

Supervision kontra vejledning
Supervision forstås som en semistyret proces hvor supervisor hjælper og støtter supervisand til at frigøre egne ressourcer og perspektiver på en given klient (eller arbejdsmæssig problemstilling), så supervisand kan bruge sine faglige kompetencer mere fuldt ud. Supervision adskiller sig fra terapi på flere måder, dels er fokus en case (men også terapeutens følelsesmæssige reaktioner på en klient), dels er supervision mere løsningsorienteret, fremadrettet og handlingsorienteret.

Således adskiller supervision sig også fra vejledning, idet supervisor ikke som udgangspunkt fortæller supervisand hvad vedkommende skal gøre. Der kan dog opstå situationer i supervision hvor supervisor kan være mere direkte, såfremt der er aspekter hvor supervisor sidder med viden der kan gavne supervisand. Supervision er langt hen ad vejen er en måde at klargøre og frigøre supervisands egne ressourer – ud fra supervisands allerede indlærte evner.

Dansk Psykoterapeutforening
Hvis du leder efter en supervisor til at supervisere dit arbejde som psykoterapeut, vil jeg anbefale, at du finder en supervisor der også er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, har du en sikkerhed for, har en grundlæggende forståelse af det terapeutiske arbejde. Dermed ikke sagt, at andre der ikke er medlem af foreningen, ikke kan være ganske udmærkede supervisorer, men det er alligevel en god tommelfingerregel.