Uddannelse til psykoterapeut

Uddannelse til psykoterapeut

Hvis du går med tanker om at studere til psykoterapeut er der flere overvejelser du skal gøre dig. Der er et hav af forskellige terapeut uddannelser og det kan være svært at gennemskue hvad der godt og hvad du skal holde dig fra. Jeg bliver tit adspurgt om jeg kan give gode råd til hvilken uddannelse der er bedst, derfor vil jeg her give nogle overordnede råd om valg af terapeutisk uddannelser.

Mærk efter
Som udgangspunkt er det væsentligt at du tager rundt til forskellige informationsmøder på diverse uddannelsessteder. Dermed kan du få en fornemmelse af stemningen på stedet og formen på undervisningen som uddannelsesstederne tilbyder. Mærk efter hvor du føler dig hjemme og hvilke omgivelser der tiltaler dig. En uddannelse til psykoterapeut tager normalt fire år, så det er vigtigt at uddannelsesstedet i denne periode er et rart og godt sted for dig at komme.

Kvalitetskrav
Når det er sagt, så er der alligevel nogle mere formelle overvejelser du skal gøre dig. Et aspekt er om uddannelsesstedet lever op til de krav som Dansk Psykoterapeutforening i samarbejde med konsulentvirksomheden Reflektor  har opstillet for psykoterapeutiske uddannelsessteder. Disse krav er dannet på baggrund af anbefalinger fra en tværministeriel gruppe, men selve evalueringen af uddannelserne foregår i privat regi.  Med en Reflektor godkendt uddannelse i baghånden og en relevant grunduddannelse kan du blive optaget i Dansk Psykoterapeutforening. Årsagen til at dette er vigtigt er, at kvalitetsgodkendte institutter sikrer en uddannelse af lødig og grundig karakter, hvorimod uddannelsessteder der ikke lever op til disse er mere usikre at indlade sig med. Du skal dog være opmærksom på at denne kvalitetsgodkendelse ikke skal misforståes som en statsgodkendelse (læs mere her).

Om du efterfølgende kan blive optaget i Dansk Psykoterapeutforening er overordentligt relevant, idet det øger dine muligheder for at få klienter og et medlemskab i foreningen sikrer både dig og dine klienter. Da titlen til psykoterapeut på nuværende tidspunkt ikke er beskyttet, er medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening og eventuelt European Association for Psychotherapy, de eneste reelle muligheder for en hvis kvalitetssikring. Derfor kan du med fordel undersøge om det uddannelsessted du er interesseret i er medlem af disse to foreninger.

Valg af terapeutisk retning
Når du skal vælge et uddannelsessted er det naturligvis væsentligt at den terapeutiske retning der undervises i tiltaler dig og virker som en metode du gerne vil arbejde indenfor. Du skal kunne stå inde for stedets værdimæssige grundlag og holdninger. Hvilken specifik retning du skal vælge er op til dig – jeg kan selvfølgelig anbefale eksistentiel terapi og oplevelsesorienteret psykoterapi – men der er mange gode retninger. Vær blot opmærksom på om retningen er forenelig med dine grundværdier og antagelser om et godt liv.

Uddannelsesstedets historie
En anden relevant overvejelse er dit kommende uddannelsessteds historie. Er det stedet nystartet? Er det gammelt? Hvordan har stedet udviklet sig? Et nyt uddannelsessted kan emme af energi og tiltag, men kan også være noget kaotisk og ustruktureret. Et nyt institut kan være rigtig godt, idet der her er plads til nytænkning på anden vis. Et ældre institut er der større sikkerhed for at du får hvad du betaler for og ved hvad du går ind til. Desuden er et ældre uddannelsessted garant for kvalitet, idet stedet har overlevet årerne og ikke blot er en døgnflue.

Undervisere
Når du skal vælge din uddannelse, er det vigtigt at du undersøger hvilke undervisere du kan regne med at blive undervist af. Har disse undervisere en grundig uddannelse bag sig, god erfaring med terapi og undervisning? Tiltaler beskrivelser af underviserne dig og kan du forenes med disse? Alt sammen relevant, da du jo skal undervises af dem i flere år. Du kan måske se om det er muligt at komme til at tale med nogle af underviserne for at få et bedre indblik i deres metoder og personlighed.

Praktiske overvejelser
I valget om uddannelsessted er der nogle praktiske overvejelser der skal medtages. Hvilke dage ligger undervisningen – Er det weekender, internater, hverdage eller måske en kombination. Hvad passer bedst ind i dit nuværende liv i forhold til arbejde, parforhold, børn og fritidsaktiviteter?

Derudover er et ganske konkret aspekt som afstand til uddannelsesstedet vigtigt. Skal du blot kører ti minutter på cykel, kører tværs over landet eller måske endda flyve over Atlanterhavet? Når en uddannelse strækker sig over fire år, er det tvingende nødvendigt at din dagligdag kan hænge sammen. Ellers risikerer du at stress og generel travlhed hindrer et hensigtsmæssigt uddannelsesforløb. Husk på at du undervejs vil møde dig selv på ny og skal håndtere dine indre konflikter – derfor er det nødvendigt at du har rammerne der kan rumme dette.

Økonomi
Din økonomiske situation er heller ikke uvæsentlig. Da en psykoterapeutisk uddannelse er privat, er der ikke tit mulighed for at få det betalt af andre end dig selv. Når det drejer sig om fire år må du overveje hvordan du bruger dine penge bedst. Som udgangspunkt er jeg ikke tilhænger af at du blot vælger det billigste, men jeg er tilhænger af at økonomien skal hænge sammen, så du får det bedst mulige ud af forløbet og din hverdag. Derfor skal du også overveje hvor du får mest for pengene, hvor der er flest uddannelsesdage og om prisen inkluderer eventuelle internater, overnatninger og mad. Til økonomien skal du også overveje transportudgifter, eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, egenterapi og lignende.

 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig på kontakt@krestenkay.dk eller telefon 22 43 53 62 , hvis du har spørgsmål om valg af uddannelsessted.

Kontakt

Samtale der forandrer
v/ Kresten Kay

Klinik:
RUM
Ravnsborggade 2-4, 5 sal.
2200 København N
Tlf.: 22 43 53 62
kontakt@krestenkay.dk

CVR-nr.: 33914504

Privatlivspolitik

© Copyright krestenkay.dk 2018

Medlem af

  •  
  •   
  •