Online-sessioner

Som enten en logistik mulighed, eller fordi det passer dig bedst, udbyder jeg online-sessioner. Dette gælder båder terapi, supervision og supervisionsgrupper. Jeg udbyder dog ikke parterapi online.

Ved online-terapi sidder vi hvert vores sted og mødes igennem videoopkald. Dermed vil sessionerne på mange måder ligne normale sessioner.

For at online-sessioner kan fungere optimalt, er der nogle rammer der er gode at sætte. Først og fremmest skal du kunne sidde et uforstyrret sted, hvor du gerne skulle kunne lukke en dør og altså være alene. Desuden skal internetforbindelsen være af en rimelig kvalitet, da forbindelsen hastighed har betydning for hvor godt, lyd og billede går igennem. Det kan også anbefales at have et headset på, da dette medfører at rummet bliver mere nærværende, men det er helt op til dig om det er nødvendigt og om du bryder dig om det. Jeg bruger headset – så du vil altså se mig med et headset på.

Ligeledes anbefaler jeg, at du bruger en computer i stedet for en Ipad eller en telefon. Ved computeren får du som regel bedre lyd og billede, samt at billedet er større.

Du vil før sessionen få tilsendt et link til et online møde. Ved aftaletidspunkt logger du ind og vi afholder sessionen via video. Du vil kunne logge ind 10 minutter før, så du har mulighed for at afprøve lyd og billede.

Jeg er certificeret Clinical Telemental Health Provider igennem PESI, hvilket betyder, at jeg har gennemført et kursus i udførelse af online-terapi, samt en efterfølgende certificering.

Fordele og ulemper ved online-sessioner

Som udgangspunkt er sessionerne ligesom de fysiske, men der er naturligvis nogle forskelle på grund af mediet. Der er både fordele og ulemper ved online-sessioner.

Fordelene er, at det for nogle er mere praktisk, da terapien jo i princippet kan foregå hvor som helst. Derfor er det lettere at planlægge med og der skal ikke indregnes transporttid. Således kan denne mulighed være nemmere at få tilpasset ind i hverdagen. Der er altså en større fleksibilitet. Online-sessioner giver også mulighed for at kunne veksle mellem normale sessioner hvor vi mødes fysisk og online. Dette kan være en fordel hvis du bor langt fra min praksis, er i udlandet eller lignende.

Desuden oplever en del klienter, at de kan åbne bedre op og være mere ærlige ved online-sessioner. Årsagen er, at skærmen og mediet for nogle opleves mere behageligt, da den fysiske afstand og muligheden for at være i eget hjem, kan føles mere trygt. Således vil nogle opleve at få mere ud af online-terapi, end ved normal terapi.

Ulemper er der også. En åbenlys udfordring er, at nuancer i kropssprog og interventionsmuligheder bliver indskrænket. Ligesom fornemmelsen af nærvær for nogle opleves mindre. Hvor en fordel for andre er det modsatte – at nærværet opleves mere intenst. Desuden vil nogle opleve, at mediet ikke føles behageligt eller komfortabelt. Mange vil opleve dette i starten af første session, hvorefter det bliver mere naturligt. Desuden kan online-sessioner være et dårligt valg, hvis du generelt har udfordringer med teknologi og computere, da det kræver en smule at sætte sig ind i hvordan det fungerer.