Om supervision

Som hjælp til kollegaer og andre personer der arbejder med mennesker, tilbyder jeg supervision. Det vil sige supervision af faggrupper som psykoterapeuter, parterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, handicaphjælpere, mentorer og lignende.

Ved psykoterapi og andet arbejde med mennesker, støder du ofte ind i problematikker som kan være svære at håndtere. Desuden kan du i arbejdet opleve reaktioner i dig selv som du ikke på forhånd kendte. Under supervision vil vi tage disse problematikker op og sammen konstruktivt undersøge hvorledes du kan fungere bedre i dit arbejde.

Som udøvende psykoterapeut er det en nødvendighed at få regelmæssig supervision. Dels for at du kan få luft for problematikker der opstår i den psykoterapeutiske situation. Dels som sparring i din faglige udvikling. Jævnlige samtaler med en supervisor er i mine øjne en uvurderlig støtte i det terapeutiske arbejde.

Modsat decideret psykoterapi, tager supervision udgangspunkt i det professionelle, altså en problematik i forhold til dit arbejde, eksempelvis med en klient. Derfor vil fokus i udgangspunktet være anderledes end terapi og formålet er således også ændret. Nogle gange kan grænserne mellem supervision og terapi dog være flydende, da personlige emner kan komme op som kræver opmærksomhed under supervisionen. En supervision vil dog altid ende tilbage i det professionelle og have fokus på læring i forhold til dette.

Jeg er uddannet supervisor på Institut for kommunikativ psykoterapi ved Peter Kofoed, hvor jeg fortsat går i supervisortræning.

Denne uddannelse er indenfor den oplevelsesorienterede tilgang og den neuroaffektive tilgang. Jeg arbejder med supervisandens egne ressourcer og inddrager både løsnings og handlingsorienterede perspektiver, samt følelsesmæssig afklaring og sparring.

Da jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, European Association for Psychotherapy og har European Certificate of Psychotherapy, samt World Certificate of Psychotherapy, kan supervisionen bruges til at leve op til krav fra disse foreninger og certifikater.

Supervision er momspligtigt hvorfor prisen for en times supervision er tillagt moms.