Metta

Ved metta meditation er fokus på kærlig venlighed. Metta øger din evne til empati og medfølelse, både med andre og med dig selv. Ligeledes reducerer metta tilstande som vrede, angst, depressivitet og stress.

Metta er at sammenligne med den ømme kærlighed der strømmer fra en ven, i modsætning til den seksualiserede og begærlige kærlighed til en partner. Kærlig venlighed er en tilstand af uforbeholden godhed.

I selve meditationen gentages budskab om kærlighed, ønsker om lykke og fravær af lidelse, med din indre stemme. Ikke en automatisk gentagelse, men en opmærksom og dybtfølt gentagelse. Processen omhandler dig selv, dine kære, neutrale personer og personer du har negative følelser overfor.

På sigt vil denne meditation gøre dig i stand til at være mere elskelig, vise mere omsorg og kærlighed til alle – også dig selv.