Om Kresten

Siden 2002 har jeg beskæftiget mig med psykoterapi, både teoretisk og praktisk. Fra foråret 2006 har jeg arbejdet som privatpraktiserende psykoterapeut MPF (medlem af Dansk Psykoterapeutforening). Foråret 2013 åbnede jeg sammen med Nels Karsvang, RUM – Relation Udvikling Menneske. Et praksisfællesskab på Nørrebro.

Jeg er uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut.

Uddannelsen til oplevelsesorienteret terapeut er 4-årig og beskæftiger sig med gestaltterapi, eksistentiel psykoterapi og familieterapi. Som en forlængelse af dette forløb, har jeg bestået en 1-årig dybdegående efteruddannelse i eksistentiel psykoterapi. Derudover har jeg gennemgået en 1-årig uddannelse til supervisor og en efteruddannelse i parterapi.

Igennem European Association for Psychotherapy er jeg registreret som psykoterapeut med European Certificate of Psychotherapy (ECP), ligesom jeg er registreret som psykoterapeut med World Certificate of Psychotherapy (WCPC) igennem World Council for Psychotherapy.

Desuden er jeg uddannet cand.mag. i psykologi fra Roskilde Universitetscenter. En uddannelse med fokus på de sociale aspekter af psykologien, samt eksistentiel filosofi.

Udover arbejdet i min private praksis, er jeg deltidsansat ved Center for Sundhed og Livsstil i Holbæk, hvor jeg ligeledes arbejder som psykoterapeut. Ydermere underviser jeg ved Psykoterapeutisk Institut.

Udover min interesse og arbejde med psykoterapi, er jeg optaget af mindfulness og Vipassana meditation i Mahasi traditionen. Jeg underviser regelmæssigt i mindfulness, både ved Psykoterapeutisk Institut, AOF og som introkurser igennem min egen virksomhed.

Igennem årerne har jeg efterhånden oparbejdet en del erfaring og har haft mere end 9000 individuelle samtaler med klienter.

Fra 2012  til foråret 2016 sad jeg som bestyrelsesmedlem i Dansk Psykoterapeutforening og indgik ligeledes som bestyrelsens medlem af uddannelsesudvalget.

Medlemskaber: