Safe and Sound Protocol (SSP)

Safe and Sound Protocol (SSP) er en evidens-baseret lytteterapi med filtreret musik, skabt til at reducere lydsensitivitet, følelsesmæssig og kropslig regulering og socialt engagement. SSP er funderet i den polyvagale teori, der omhandler det autonome nervesystems funktioner og regulering. SSP er en ikke-invasiv akustisk vagusnerve stimulation, der hjælper det autonome nervesystem til bedre at kunne opleve forbundethed, samarbejde og resiliens. SSP er potentielt gavnligt for dig der kæmper med traumer, angst, udfordringer med at regulere følelser og diverse stresstilstande.

Overordnet er SSP:

  • 5 timers lytteforløb over minimum 5 dage individuelt tilpasset af udbyderen. Programmet er udviklet og patenteret af Dr. Stephen Porges, der er faderen til polyvagal teori.
  • Designet til at mindske lydsensivitet og forbedre regulering i det autonome nervesystem.
  • Aktivering/forøgelse af klientens sociale engagement og støtte til fysiologisk tilstandsregulering.

Ved SSP forløb lytter du til filtreret musik igennem hovedtelefoner sammen med mig som udbyder, som regel online, men det kan også være ved fysisk fremmøde. Vi følger sammen op på processen og hvordan du reagerer på musikken. Hvert forløb og session bliver individuelt tilrettelagt og tilpasset hvor du er og hvad dit nervesystem har behov for. Så selvom forløbet oprindelig er tiltænkt som 1 time om dagen i 5 timer, vil de mange gavne af flere sessioner med kortere tids lytning. Eksempelvis 30 minutter pr. dag fordelt over 10 dage.

SSP er som udgangspunkt et tilbud der kan, efter individuel vurdering i samarbejde med mig, benyttes i kombination med psykoterapeutisk forløb. SSP kan også eventuelt tages uden psykoterapeutisk forløb hos mig, men skal helst kombineres med andet relevant behandlingsforløb (ikke nødvendigvis psykoterapi), således at effekterne fra SSP kan forstærkes og stabiliseres.

Du kan læse mere om SSP på Unytes hjemmeside her.

Du kan se video om polyvagal teori her.

Inden eventuel opstart laves en individuel vurdering om SSP er det rette behandlingsforløb for dig.

Jeg tilbyder kun SSP til klienter over 18 år.