Priser

Priser er også gældende for online-sessioner.

Individuel terapi
Pris for en session på 60 minutter er 1000 kroner.

Pris for en session på 90 minutter er 1350 kroner.

Parterapi
Pris for parterapi på 90 minutter er 1500 kroner.

Supervision
Pris for en supervision på 60 minutter er 1000 kroner (1250 kroner inklusiv moms).

Supervision er først og fremmest af psykoterapeuter, men også socialrådgivere, pædagoger og andre lignende faggrupper er velkomne.

Da jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, EAP og WCP, kan supervisionen bruges til at leve op til kravene fra disse foreninger.

Skriftlighed
Såfremt der er behov for skriftlig dokumentation eksempelvis i forbindelse med statuserklæringer er prisen 1250 kroner (inklusiv moms) pr. time.

Safe and Sound Protocol (SSP)
I juli 2024 gives der 1000,- på SSP forløb.

Et typisk SSP forløb koster mellem 6000 og 8000 kroner. Men da forløbet tilrettelægges individuelt kan prisen variere.

Minimumspris indeholder 7,5 timer hvor jeg er deltagende i processen, samt 30 minutters vurdering og samtale inden opstart. Når man modtager SSP skal behandler være tilstede, da reaktioner, spørgsmål og refleksion er en del af processen. Desuden er det behandlerens opgave igennem deltagelse, at vurdere intensiteten og længden af de enkelte sessioners lydbehandlingsdel. Dette gælder kun SSP core (der er selve behandlingen) og ikke SSP connect og SSP balance, som klient selv må lytte til. Jeg kan ikke anbefale at lytte til SSP core alene og uden behandler, da dette er imod manual og uddannelse for behandling med SSP og fordi SSP er en potent behandlingsmetode, der kræver erfaring at levere korrekt.

Kontakt mig for nærmere afklaring.

Betaling
Alle beløb betales enten kontant, med dankort, med mobilepay efter sessionen eller ved dankortbetaling på nettet.

Faktura sendes digitalt efter hver session.

Nogle gange kan det være svært at få økonomien til at slå til. I særdeleshed hvis du er studerende, pensionist eller arbejdsledig. Alligevel kan netop disse omstændigheder, hvis du har mistet arbejde eller står med problemer under studierne, være så problemfyldte at det netop er her du har behov for terapi. Derfor er der rabat på terapi hvis du er på kontanthjælp, dagpenge eller under SU-beretiget uddannelse.

Individuel terapi
Pris for en session på 60 minutter er 800 kroner. Ved eventuel forældrebetaling betales dog 1000,-.

Betaling
Alle beløb betales kontant, med dankort efter sessionen eller ved kreditkortbetaling på nettet.

Der fremsendes elektronisk faktura efter hver session.

Som psykoterapeutstuderende gennemgår du naturligvis en masse personlige processer og det er nærmest en nødvendighed at få den rette støtte og hjælp hertil. Hvis du er psykoterapeutstuderende, kan du gå i terapi hos mig som en del af uddannelsen, såfremt dit uddannelsessted acceptere dette.

Da jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, European Association for Psychotherapy, World Council for Psychotherapy og har European Certificate of Psychotherapy (ECP), samt World Certificate of Psychotherapy (WCPC), kan supervision og terapi hos mig anvendes til at leve op til kravene fra disse foreninger og certifikater.

Individuel terapi
Pris for en session på 60 minutter er 1000 kroner.

Pris for session på 90 minutter er 1350 kroner.

Der kan være aftalt andre priser med dit uddannelsessted.

Supervision
Pris for en supervision som del af uddannelse på 60 minutter er 1000 kroner.

Betaling
Alle beløb betales kontant, ved dankort efter sessionen eller ved dankortbetaling på nettet.

Der fremsendes elektronisk faktura efter hver session