Priser

Priser er også gældende for online-sessioner.

Individuel terapi
Pris for en session på 60 minutter er 900 kroner.

Pris for en session på 90 minutter er 1250 kroner.

Parterapi
Pris for parterapi på 90 minutter er 1250 kroner.

Supervision
Pris for en supervision på 60 minutter er 900 kroner (1125 kroner inklusiv moms).

Supervision er først og fremmest af psykoterapeuter, men også socialrådgivere, pædagoger og andre lignende faggrupper er velkomne.

Da jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, EAP og WCP, kan supervisionen bruges til at leve op til kravene fra disse foreninger.

Skriftlighed
Såfremt der er behov for skriftlig dokumentation eksempelvis i forbindelse med statuserklæringer er prisen 1250 kroner (inklusiv moms) pr. time.

Safe and Sound Protocol (SSP)
Kontakt mig for pris på SSP forløb.

Betaling
Alle beløb betales enten kontant, med dankort efter sessionen eller ved dankortbetaling på nettet.

Faktura sendes digitalt efter hver session.

Nogle gange kan det være svært at få økonomien til at slå til. I særdeleshed hvis du er studerende, pensionist eller arbejdsledig. Alligevel kan netop disse omstændigheder, hvis du har mistet arbejde eller står med problemer under studierne, være så problemfyldte at det netop er her du har behov for terapi. Derfor er der rabat på terapi hvis du er på kontanthjælp, dagpenge eller under SU-beretiget uddannelse.

Individuel terapi
Pris for en session på 60 minutter er 700 kroner. Ved eventuel forældrebetaling betales dog 900,-.

Betaling
Alle beløb betales kontant, med dankort efter sessionen eller ved kreditkortbetaling på nettet.

Der fremsendes elektronisk faktura efter hver session.

Som psykoterapeutstuderende gennemgår du naturligvis en masse personlige processer og det er nærmest en nødvendighed at få den rette støtte og hjælp hertil. Hvis du er studerende på SEOP, kan du gå i terapi hos mig som en del af uddannelsen.

Timerne kan indgå som de 30 obligatoriske terapisessioner på uddannelsen. Vær opmærksom på at du skal gennemføre 20 af disse 30 timer på uddannelsens første to år. Sessionerne kan også være supervision af dine erfaringer med terapeutiske træningssamtaler (TTS).

Da jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, European Association for Psychotherapy, World Council for Psychotherapy og har European Certificate of Psychotherapy (ECP), samt World Certificate of Psychotherapy (WCPC), kan supervision og terapi hos mig anvendes til at leve op til kravene fra disse foreninger og certifikater.

Individuel terapi
Pris for en session på 60 minutter er 800 kroner.

Pris for session på 90 minutter er 1200 kroner.

Supervision
Pris for en supervision som del af uddannelse på 60 minutter er 900 kroner.

Betaling
Alle beløb betales kontant, ved dankort efter sessionen eller ved dankortbetaling på nettet.

Der fremsendes elektronisk faktura efter hver session.