European Association for Psychotherapy

Jeg er medlem af European Association for Psychotherapy (EAP). Et medlem af EAP lever op til højere uddannelseskrav end tilfældet er med Dansk Psykoterapeutforening. Dog er det et krav fra EAP at man som psykoterapeut med base i Danmark skal være medlem af Dansk psykoterapeutforening.

EAP arbejder for lødigheden og kvaliteten af psykoterapi som praktisk fag. Det vil sige at du som medlem af EAP skal leve op til visse etiske krav, samt bevise at du løbende modtager supervision og efteruddanner dig.

Som medlem af EAP skal du blandt andet skrive under på Strassbourg declaration on Psychotherapy, hvorved du binder dig til at følge retningslinier opstillet af WHO (World Health Organisation) for psykoterapi.